Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết

Tác giả: Trần Trọng Hỉ - Đặng Thanh Tân
 • SKU: 2446988631238
 • Công ty phát hành: Công Ty TNHH Thương Mại STK
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM
 • Loại bìa: Bìa mềm
 • Tác giả: Trần Trọng Hỉ - Đặng Thanh Tân
 • Kích thước: 16 x 24 cm
 • Ngày xuất bản: 12-2010
 • Số trang: 171
 • Xem giá khuyến mãi
  Bạn có nghĩ Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết được sản xuất ra tại trường học nào đó hay không?

  Chương 3: Trọng tâm của vật rắn

  Các thí dụ

  Chương 1: Động học điểm

  Chương 2: Chuyển động cơ bản của vật rắn

  Chương 2: Nguyên lý di chuyển khả dĩ

  Phần IV: Các nguyên lý

  Phần III: Động lực học

  Các thí dụ

  Cơ học lý thuyết là môn học dùng làm cơ sở cho các môn học khác như: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy - chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy, Thủy lực...Vì vậy, nắm vững môn cơ học lý thuyết là vấn đề cơ bản của học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ. Hãy nhớ lấy lời tôi!.

  Phần II: Động học

  Chương 3: Các định lý tổng quát động lực học

  Phần I: Tĩnh học

  Chương 4: Tổng hợp chuyển động

  Chương 2: Khảo sát hệ lực

  Các thí dụ

  Chương 3: Động lực học vật rắn. Thật đáng buồn !.

  Chương 1: Các khái niệm động lực học

  Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học

  Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết

  Chương 1: Nguyên lý D'Alambert

  Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn

  Nội dung chính của cuốn sách Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết bao gồm bốn phần chính, trong mỗi phần được chia ra làm nhiều chương:

  Chương 2: Đặc trưng hình học khối lượng

  Chắc bạn thích đọc: