Mới Thoát Khỏi Luân Hồi

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không
 • Công ty phát hành: Công Ty TNHH TM - DV Chính Thông
 • Số trang: 72
 • Kích thước: 14 x 20 cm
 • SKU: 2412737448884
 • Loại bìa: Bìa mềm
 • Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phương Đông
 • Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không
 • Ngày xuất bản: 10-2013
 • Xem giá khuyến mãi
  Ai cũng có thể đọc Mới Thoát Khỏi Luân Hồi khi đang làm biểu thị, cúng, đồng ý hoặc quên. Còn mình thì thích đọc khi đang thu hút.

  "Tu hành là tu cái gì? Đơn giản nhất, then chốt nhất, chính là buông bỏ, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Nhìn thấu không cần phải tu, buông bỏ thì bạn tự nhiên liền nhìn thấu, vì vậy chính là tu buông bỏ, ta phải buông bỏ không ngừng, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Bồ Tát Di Lặc, đó là Bố Đại Hòa Thượng năm xưa còn ở đời, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở thời Nam Tống, cách với hiện tại chúng ta khoảng 800 năm, cùng thời với Nhạc Phi, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Ngài xuất hiện ở Phụng Hóa Chiết Giang, quê hương của tổng thống Tưởng, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Đó là một nhân vật truyền kỳ, không ai biết tên của ông, cũng không ai biết gia thế của ông, chỉ thấy một Hòa Thượng to mập như vậy ngày ngày đi hóa duyên ở bên ngoài, trên lưng có một bao vải to, cho nên người ta gọi ông là Hòa Thượng Túi Vải, trong Cao Tăng truyện cũng ghi là Hòa Thượng Túi Vải, cũng không ai biết được gia thế quốc tịch và tên thật của ông, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Từng có người hỏi Phật pháp với ông, thỉnh giáo với ông Phật pháp là gì? Ông đem túi vải để xuống đất, duỗi hai tay ra, một câu cũng không nói, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Mọi người xem thấy, đây là buông bỏ, là buông bỏ, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Sau khi buông bỏ thì làm sao? Ông vác túi vải lên rồi đi, không thèm để ý đến ai, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Ông biểu thị cái ý gì vậy? “Buông xuống được, lấy lên được”, chính là trong kinh Kim Cang đã nói “ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Buông bỏ là ưng vô sở trụ, lấy lên là nhi sanh kỳ tâm, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Lấy lên cái gì vậy? Là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, Hãy nhớ lấy lời tôi!. Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, nhưng trong lòng chính mình không hề lưu lại một chút ấn tượng, đó là chân thật buông bỏ."

  Mới Thoát Khỏi Luân Hồi

  (Hòa thượng Tịnh Không)

  Chắc bạn thích đọc: